Avaleht / E-õpe / 20.04.2020 algab Raamatupidamise täiendkursus e-õppena

20.04.2020 algab Raamatupidamise täiendkursus e-õppena

Koolituse aeg
20.04-22.06.2020
Koolituse hind
359 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) –4 tundi.
Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 8 tundi.
Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 40 tundi.
Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 18 tundi.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

Omab baasteadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest ning kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või oma ettevõtte raamatupidamise korraldamisel;
oskab mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist korraldada;
arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
oskab koostada mikro-ja väikeettevõtja majandusaasta aruannet.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Kursus kestab kokku 74 akadeemilist tundi, sealhulgas 24 tundi auditoorset tööd, mis viiakse läbi veebipõhiselt ja 44 tundi iseseisvat tööd + 6 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 50 tundi iseseisvat tööd e-õppena.

Raamatupidamise täiendkursus e-õppena toimub ajavahemikul 20.04.2020 – 22.06.2020.

Põhimõttelisemate raamatupidamise täiendkursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetest loengutest (24 akadeemilist tundi), mis viiakse läbi veebipõhiselt. Ülejäänud materjal (50 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Seega auditoorne õpe veebipõhiselt toimub sel perioodil neljal korral: 27.04.2020, 11.05.2020, 25.05.2020 ja 08.06.2020 kell 10.00-12.15 ja 12.45-15.00.

Auditoorsed tunnid viiakse läbi veebipõhiselt, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtteid ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti, kalkulaatori ja Internetiühenduse olemasolu.

Registreeru koolitusele