Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö, Turundus, müük / 17.09.19 algab Raamatupidamine edasijõudnutele Pärnus

17.09.19 algab Raamatupidamine edasijõudnutele Pärnus

Koolituse aeg
17.09-05.11.2019
Koolituse hind
383 €
Asukoht
Noorte Väljak 2, Pärnu, Pärnu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded);

Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud);

Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused);

Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine);

Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine);

Raha ajaväärtus;

Finantsanalüüs.

Lektorid

Ave Laanmets

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Pärnus toimub ajavahemikul 17.09.2019 – 07.11.2019.

Kuupäevadel: 17.09.19, 19.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 01.10.19, 03.10.19, 08.10.19, 10.10.19, 15.10.19, 17.10.19, 29.10.19, 31.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.30.

Kuupäevadel 20.09.19 ja 11.10.19 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Kuupäeval 01.11.19 toimub õppetöö kell 10.00-14.45 (leiab aset eksam) ja 05.11.19 toimub õppetöö kell 18.00-19.00.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele