Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö, Teenindus / 16.09.2019 algab raamatupidamise täiendkursus e-õppena

16.09.2019 algab raamatupidamise täiendkursus e-õppena

Koolituse aeg
16.09-17.11.2019
Koolituse hind
359 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) –4 tundi.
Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 8 tundi.
Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 40 tundi.
Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 18 tundi.
ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

Omab baasteadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest ning kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või oma ettevõtte raamatupidamise korraldamisel;
oskab mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist korraldada;
arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
oskab koostada mikro-ja väikeettevõtja majandusaasta aruannet.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Kursus kestab kokku 74 akadeemilist tundi, sealhulgas 24 tundi auditoorset tööd ja 44 tundi iseseisvat tööd + 6 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 50 tundi iseseisvat tööd e-õppena. Põhiliste raamatupidamise jätkukursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetes loengutest (24 akadeemilist tundi), ülejäänud materjal (50 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Kursus kestab ajavahemikul 16.09.2019 – 17.11.2019. Auditoorne õpe toimub sel perioodil neljal korral:23.09.2019, 07.10.2019, 21.10.2019 ja 04.11.2019.

Kuupäevadel 23.09.2019, 07.10.2019, 21.10.2019 ja 04.11.2019 toimub õppetöö kell 10.00-12.15 ja 12.45-15.00.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele