Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus / 15.11.2019 toimub koolitus FIE maksustamine ja raamatupidamisarvestus

15.11.2019 toimub koolitus FIE maksustamine ja raamatupidamisarvestus

Koolituse aeg
15.11.2019
Koolituse hind
131 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Estonia

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kuigi FIE asutamine käib interneti teel ja on äärmiselt lihtne ning kiire, siis FIE maksustamine võrreldes teistest ettevõtlusvormidest on kõige keerulisem. Selleks, et ära hoida maksuriski on oluline aru saada FIE raamatupidamise ja maksustamise põhitõdedest.

Koolituse eesmärk on koolitada välja isikud, kes on teadlikud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise põhitõdedest, raamatupidamisarvestusest raamatupidamisseaduse ja muu asjakohase õigusliku regulatsiooni järgi.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

FIE-ks registreerimine ja FIE kui ettevõtlusvorm (õigused ja kohustused,/eelised ja puudused);
FIE tegevust reguleeriv seadusandlus;
FIE kassa- ja tekkepõhisest raamatupidamine;
Tulude ja kulude päevaraamatu koostamine, isikliku ja ettevõtluses kasutatava vara eristamine;
FIE maksustamise põhitõed;
FIE põhivara arvestus, erikonto ja PRIA toetuste kajastamine;
FIE tuludeklaratsiooni koostamise põhimõtted;
FIE lõpetamise kord: kohustused, võimalused ning riskid tegevuse lõpetamisel.


Koolituse lõpuks õppija:

Tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust
Teab kassapõhise ja tekkepõhise arvestuse erinevusi
Koostab FIE raamatupidamisdokumente
Teab FIE maksustamise põhimõtteid
Määratleb FIE ettevõtluse tulud ja kulud ning eristada isiklikku ja ettevõtluses kasutatavat vara
Oskab koostada tuludeklaratsiooni (E-vormi)
Koolituse maht: kokku 8 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Koolitus koosneb loengust ja praktilistest ülesannetest.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit! Koolitus on sülearvutipõhine!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Ave Laanmets

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 15.11.2019 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud eeskätt isikud, kes on huvitatud ettevõtlusest füüsilisest isikust ettevõtjana (edaspidi FIE) või kes juba tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena ja soovivad omandada täpsemaid teadmisi ning oskusi FIE raamatupidamise arvestusest. Samuti on koolitusele oodatud raamatupidajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi FIE raamatupidamise ja maksustamise eripäradega.

Registreeru koolitusele