Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Huvikursused, Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö / 15.05.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus (päevane õpe)

15.05.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus (päevane õpe)

Koolituse aeg
15.05-07.06.2018
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)., Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Õppetöö toimub ajavahemikul 15.05.2018- 07.06.2018. Õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 15.05.18, 17.05.18, 22.05.18, 24.05.18, 29.05.18, 31.05.18 kell 09.45-12.00 ja 13.00-16.00 (ette on nähtud 60 min lõuna vaheaega). Erandid: 05.06.18 leiab õppetöö aset kell 9.45-11.15 (kordamine) ja 11.30-13.30 (eksami sooritamine) ning 07.06.18 toimub õppetöö kell 09.45-10.30, kus leiab aset tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksami osas lektorilt tagasiside saamine.

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Registreeru koolitusele