Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 15.03.2019 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

15.03.2019 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

Koolituse aeg
15.03-10.04.2019
Koolituse hind
275 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
•Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
•Koondeelarve koostamine.
•Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
•Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
•Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
•Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
•Toodete omahinna kalkuleerimine.
•Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
•Investeeringute eelarvestamine.
•Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Lektorid

Rita Ilisson

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse teemasid käsitletakse perioodil 15.03.2019 – 10.04.2019. Kuupäevadel 18.03.2019, 20.03.2019, 25.03.2019, 27.03.2019, 01.04.2019, 03.04.2019, 08.04.2019 ja 10.04.2019 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.

Kuupäeval 15.03.2019 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele