Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 12.10.2021 VEEBIPÕHINE KOOLITUS- Palgaarvestusprogrammide “ MERIT PALK” JA “TAAVI PALK” toimimistest ülevaate andmine

12.10.2021 VEEBIPÕHINE KOOLITUS- Palgaarvestusprogrammide “ MERIT PALK” JA “TAAVI PALK” toimimistest ülevaate andmine

Koolituse aeg
12.10.2021
Koolituse hind
59 €
Asukoht
Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikud omandanud teoreetilised oskused ja teadmised palgaarvestusprogrammide – “ Merit Palk” ja “Taavi Palk” kasutamisest, mh saavad nad ülevaate nende võimalustest ja tugevustest ning oskuse võrrelda neid programme üksteisega.

Koolitus toimub veebipõhiselt Zoomis, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Programmide tutvustus, seadistus ja programmiga töötamise põhitõed
2. Maksumäärade tabel
3. Palgaarvestusperioodide seadistus (avanss, vahearvestus, lõplik arvestus)
4. Tasuliikide tabel, algoritmid
5. Töötajate nimekiri – töötaja kaart
6. Tasude sisestamine- lisatasud ja püsitasud
7. Pensionikindlustusmakse kinnipidamine ja liitumise kontroll pensionikeskusest
8. Dokumendid ja aruanded: Palgalipik, Palgaleht, 9. Maksuaruanded ja tõendid , Statistika aruanded, 10.Töötuskindlustusmakse ja Sotsiaalmakse tulutõend ja hulk teisi palgaarvestuses vajalikke aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta
11. Palgalipikute saatmine meiliga töötajatele (ükshaaval, masspostitusena – Postitaja)
12. Allüksuste, analüütikakoodide, elukohtade, pankade jms. abiregistrid.
13. Seotus kõigi Eestis levinud pangaprogrammidega ja finantstarkvaradega.

Koolituse läbinu:

1. mõistab kõne all olevate programmide üldiseid toimimispõhimõtteid – nt kuidas luua ettevõttele keskkond ja seda seadistada;
2. teab millistele ettevõtetele on kõne all olevad palgaarvestusprogrammid suunatud;
3. tunneb olulisi võimalusi, kuidas kõne all olevad palgaarvestusprogrammid aitavad parandada raamatupidaja, palgaarvestaja või ettevõtja töökorraldust.

Koolitus võimaldab saada ülevaate kõne all olevate programmide funktsionaalsustest.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Lektorid

Annika Traks ja Anne-Liisi Pärenson.

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 12.10.2021 kell 10.00-16.15 (7 tundi veebipõhist õpet).

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud need, kes soovivad omandada teoreetilisi oskusi ja teadmisi ” Merit Palk”, ja “Taavi Palk” palgaarvestusprogrammide kasutamiseks (ettevõtete juhid, töötajad, füüsilisest isikust ettevõtjad jms huvilised) ja ka raamatupidajad, palgaarvestajad, kes soovivad täiendada oma olemasolevaid teadmisi ja oskusi.

Registreeru koolitusele