Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 12.03.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tartus

12.03.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tartus

Koolituse aeg
12.03-18.04.2018
Koolituse hind
275 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium), Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Koolitus annab mh ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks.

Seega ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna kevadistele kutseeksamitele eesmärgiga omandada, tase 5.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

• Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
• Koondeelarve koostamine.
• Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
• Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
• Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
• Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
• Toodete omahinna kalkuleerimine.
• Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
• Investeeringute eelarvestamine.
• Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse kursus Tartus ajavahemikul 12.03.2018 – 18.04.2018.

Juhtimisarvestuse kursus Tartus toimub kuupäevadel: 12.03, 14.03, 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 02.04, 04.04, 09.04, 11.04, 16.04, 18.04.18.

Kuupäevadel: 12.03, 14.03, 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 02.04, 04.04, 11.04, 16.04, 18.04.18. toimub õppetöö kell 18.00-20.15 (õhtune õpe).

Kuupäeval 09.04.18 toimub õppetöö kell 14.30-20.15.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest. Ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna sügisestele või kevadistele kutseeksamitele eesmärgiga omandada, tase 5.

Registreeru koolitusele