Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 11.10.2019 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

11.10.2019 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

Koolituse aeg
11.10.2019
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis.


Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
Analüüsis kasutatavad aruanded
Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
Rahavoogude aruanne
Analüüsi sisu ja määratlus
Trendid ja rusikareeglid
Horisontaalanalüüs
Vertikaalanalüüs

Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud
Maksevalmidus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
Staatiline ja dünaamiline likviidsus
Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud
Keskmine laekumisperiood
Nõuete käibesagedus
Keskmine laoseis
Varude käibesagedus
Keskmine tasumisperiood
Hankijate käibesagedus
Käibekapital % müügit

Kapitali struktuur
Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
Kohustuste/omakapitali suhe
Finantsvõimendus
Tasuvuse marginaalid
Finantskulude kaetus
Laenu teenindamise kaetus
Brutokasumi marginaal
Ärikasumi marginaal
EBITDA marginaal
Kasum e TM marginaal
Puhaskasumi marginaal

Rentaablus ja tootlikkus
DuPont ja Vara rentaabluse valem
Vara rentaablus
DuPont ja Omakapitali rentaablus valem
Omakapitali rentaablus
Finantskangi efekt
Investeeritud kapitali tootlikkus


Koolituse läbinu:

seostab finantsaruannete kirjeid finantssuhtarvude sisenditega;
tunneb horisontaal- ja vertikaalanalüüsi koostamise metoodikat;
oskab tuletada finantssuhtarvude sisendeid ja arvutada finantssuhtarvusid;
orienteerub DuPont valemite hierarhias;
mõistab suhtarvude väljundite hindamisel rakendatavaid kriteeriume.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Koolitus on sülearvutipõhine.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 11.10.2019 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele