Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 09.04.18 Korteriühistu raamatupidamine pärast uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist (asukoht Viljandi)

09.04.18 Korteriühistu raamatupidamine pärast uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist (asukoht Viljandi)

Koolituse aeg
09.04.2018
Koolituse hind
89 €
Asukoht
Täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest , Viljandi, Viljandi maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärgiks on ühelt poolt anda ülevaade sellest, milliseid muudatusi toob kaasa endaga 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus raamatupidamisvaldkonnas ja teiselt poolt anda ülevaade raamatupidamise korraldamise üldistest põhimõttetest korteriühistutes ning raamatupidamisarvestusest.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja kasutatav seadusandlus
Uus korteriühistuseadus
•Korteriühistu organid ja juhtimine
•Korteriomanike õigused ja kohustused
•Korteriühistu valitsemine
•Korteriühistu vara ja raamatupidamine (põhikiri, majanduskava, reservkapital, viivised ja majandusaasta aruanne).

Arvestuspõhimõtted korteriühistutele spetsiifilistes valdkondades:
•Tasud ühistu liikmetelt
•Toetuste kajastamine
•Teenuste ja maksude vahendamine
•Laenude kajastamine
•Põhivara kajastamine

Revisjon korteriühistus
•Revisjonile esitatavad nõuded
•Revisjoni ülesanded
•Revisjoni töö organiseerimine
•Revidentide õigused ja kohustused
•Revisjoni tulemuste vormistamine

Majandusaasta aruanne 2017
•Tegevusaruanne
•Põhiaruanded (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, raamatupidamise aastaaruande lisad)
•Raamatupidamise aastaaruande lisad

Koolituse läbinu:

•Tunneb korteriühistu tegevust reguleerivat seadusandlust raamatupidamisvaldkonnas

•Arvestab tasusid ühistu liikmetelt, toetusi, laenusid ja põhivara.

•Tunneb teenuste ja maksete vahendamise meetodikaid

•Tunneb revisjoni läbiviimise tingimusi ja metoodikaid

•Tunneb majandusaasta aruande koostamise ja esitamise põhimõtteid.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

09.02.2018 Viljandis, kell 10.00 – 17.15. Täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud: korteriühistu raamatupidajad, juhatuse liikmed, korteriühistu revisjonikomisjoni liikmed ja kõik teised huvilised, kellel on soov teadmisi omandada uuest korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning korteriühistu raamatupidamisest.

Registreeru koolitusele