Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Haridus ja pedagoogika, Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö / 09.03.18 algav raamatupidamise algkursus Jõgeval

09.03.18 algav raamatupidamise algkursus Jõgeval

Koolituse aeg
09.03-20.04.2018
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Aia 6, Jõgeva Kultuurikeskus, Jõgeva linn, Jõgeva maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Lektorid

Ave Nukka

Koolituse ajakava

Kursus toimub ajavahemikul 09.03.2018 – 20.04.2018, igal reedel välja arvatud ühel korral leiab kursus aset neljapäeval. Õppetöö toimub 09.03.18, 16.03.18, 23.03.18, 29.03.18 ja 06.04.18 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: kuupäeval 13.04.18 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 20.04.18 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine).

Tervikpäevadel kell 12.00-13.00 on ette nähtud lõuna vaheaeg.

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Registreeru koolitusele