Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 07.10.2019 algav juhtimisarvestuse kursus Tartus

07.10.2019 algav juhtimisarvestuse kursus Tartus

Koolituse aeg
07.10-30.10.2019
Koolituse hind
347 €
Asukoht
Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium), Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Koolitus annab mh ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks.


Seega ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna kevadistele kutseeksamitele eesmärgiga omandada, tase 5.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
Koondeelarve koostamine.
Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
Toodete omahinna kalkuleerimine.
Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
Investeeringute eelarvestamine.
Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Hele Moor

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse teemasid käsitletakse perioodil 07.10.2019 – 30.10.2019.

Kuupäevadel: 07.10.19, 09.10.19, 14.10.19, 16.10.19, 21.10,19, 23.10.19, 28.10.19 ja 30.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäeval 19.10.2019 toimub õppetöö kell 10.00-15.30.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest. Ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna sügisestele või kevadistele kutseeksamitele eesmärgiga omandada, tase 5.

Registreeru koolitusele