Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö, Teenindus / 06.09.2019 algav raamatupidamise täiendkursus Tallinnas-ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

06.09.2019 algav raamatupidamise täiendkursus Tallinnas-ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg
06.09-11.11.2019
Koolituse hind
659 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

•Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 13 tundi.
•Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 6 tundi.
•Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 26 tundi.
•Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 23 tundi.
•Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 40 tundi.
•Raha ajaväärtus- 3 tundi.
•Finantsanalüüs- 9 tundi.

Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Lektorid

Märt Murd ja Manivald Sternhof

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas toimub ajavahemikul 06.09.2019 – 11.11.2019.

Kuupäevadel: 09.09.19, 12.09.19, 16.09.19, 19.09.19, 23.09.19, 30.09.19, 03.10.19, 07.10.19, 14.10.19, 16.10.19, 21.10.19, 23.10.19, 28.10.19, 07.11.19 ja 11.11.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.

Kuupäevadel 06.09.19, 27.09.19, 11.10.19 ja 01.11.19 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 03.10.2019 – 28.10.2019.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele