Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 05.03.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus (õhtune õpe)

05.03.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus (õhtune õpe)

Koolituse aeg
05.03-18.04.2018
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Vanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium). , Tartu, Tartu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kursuse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmist raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega ning loob eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Lektorid

Malle Võsa

Koolituse ajakava

Kursused kestavad 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd).

Õppetöö toimub ajavahemikul 05.03.2018-18.04. 2018 igal esmaspäeval ja kolmapäeval.

Kuupäevadel 05.03.18, 07.03.18, 12.03.18, 14.03.18, 19.03.18, 21.03.18, 26.03.18, 28.03.18, 02.04.18, 04.04.18, 09.04.18, 11.04.18, 16.04.18 toimub kursus kell 17.45-20.30. Kursuse viimasel kuupäeval 18.04 leiab õppetöö aset kell 18.00-19.15 (eksami osas tagasiside saamine ning tunnistuste/tõendite väljastamine).

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ja perefirmade juhtidele ja teistele huviliste

Registreeru koolitusele