Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 04.02.2019 palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Pärnus

04.02.2019 palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Pärnus

Koolituse aeg
04.02-13.02.2019
Koolituse hind
279 €
Asukoht
Noorte väljak 2, Pärnu, Pärnu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. Samuti antakse kursuse käigus ülevaade töölepingu seadusest, mis jõustus 01.07.2009, antakse juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, erinevate puhkuseliikide tasusid, haigushüvitist ning antakse ülevaade vastavast kohtu-ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:
•Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
•Tööajaarvestus
•Erinevate puhkusetasude arvestus
•Haigustasu arvestamine
•Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
•Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
•Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
•Töötasudega seotud maksuarvestus
•Keskmise töötasu arvestamine
•Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õpiväljundid:
•koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude arvestamise valdkonnas;
•tundma ennast kindlalt vastavat töölõiku raamatupidajana täites või töötades palgaarvestajana.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Elena Lass

Koolituse ajakava

Pärnus kursus kestab perioodil 04.02.2019 – 13.02.2019. Kuupäevadel: 04.02.2019, 06.02.2019, 08.02.2019, 1102.2019 ja 13.02.2019 toimub õppetöö kell 10.00-12.15. Lõunavaheaeg on ajavahemikul 12.15-13.00. Õppetöö jätkub 13.00-15.15.

Kursus kestab kokku 35 tundi. Auditoorsete tööde maht moodustab 30 tundi ja iseseisva töö maht 5 tundi.

Sihtgrupp

Kursus on sobiv nii huvilistele, kes ei oma töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba töötavatele raamatupidajatele, kelle kokkupuuted töötasude arvestamisega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada. Samuti sobib kursus teadmiste täiendamiseks personalitöötajatele ning ettevõtte juhtidele.

Registreeru koolitusele