Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / 02.10.2019 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

02.10.2019 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

Koolituse aeg
02.10-28.10.2019
Koolituse hind
347 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
•Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
•Koondeelarve koostamine.
•Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
•Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
•Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
•Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
•Toodete omahinna kalkuleerimine.
•Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
•Investeeringute eelarvestamine.
•Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 02.10.2019 – 28.10.2019.

Kuupäevadel: 02.10.19, 07.10.19, 14.10.19, 17.10.19, 21.10.19, 24.10.19 ja 28.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäeval 11.10.19 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Sihtgrupp

Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Registreeru koolitusele