Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Huvikursused, Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö / 02.05.18 algav raamatupidamise algkursus Tallinnas (päevane õpe)

02.05.18 algav raamatupidamise algkursus Tallinnas (päevane õpe)

Koolituse aeg
02.05-23.05.2018
Koolituse hind
199 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend

Lektorid

Tarvo Seenmaa

Koolituse ajakava

Raamatupidamise algkursus eesti keeles toimub ajavahemikul 02.05.2018 - 23.05.2018 igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Õppetöö toimub 02.05, 07.05, 09.05, 14.05 ja 16.05.18 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 21.05.18 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 23.05.18 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine). Tervikpäevadel kell 12.00-13.00 on ette nähtud lõuna vaheaeg.

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Registreeru koolitusele