IMG Koolitus

Me aitame inimestel saavutada parimaid tulemusi !

Kuulume IMG Äriteenused Gruppi, kus meie osaks on koostöö-, juhtimis- ja müügikoolituste läbiviimine. Meie juhtivkoolitajal Mats Soomrel on selles valdkonnas enam kui 11 aasta kogemus üle 560 koolitusega.

Kõik koolitused ja treeningud lähtuvad põhimõttest, et edu saavutamiseks on vaja mitme inimese pingutust.
Võti selleks, et meeskonnad oleksid homme edukamad kui täna, peitub meeskondade kui terviku tasakaalus ja motivatsioonis, mille leidmisele ja hoidmisele tuleb järjest rohkem aega kulutada.
Vähemalt sama oluline on müügi- ja teenindusmeeskondade oskus luua, hoida ja arendada kliendisuhteid muutunud keskkonnas.

Konsultatsioonide, treeningute ja koolitustega aitame leida võimalusi, kuidas paremini ära kasutada inimeste ja meeskondade tegelikku potentsiaali nii, et kõik huvitatud osapooled oleksid edukad.

Oleme Belbin Associates esindajad Eestis ja kasutame Belbini meeskonnarolle inimeste ja meeskondade tugevsute ja nõrkuste analüüsimiseks ning efektiivsete meeskondade loomiseks.
Müügi ja kliendisuhete teemadel kasutame soovitusindeksi põhimõtet.

Me viime läbi treeninguid ja koolituse järgmistes valdkondades:
· Belbini meeskonnarollid – efektiivne meeskond
· Efektiivne koostöö meeskonnas
· Meeskonna juhtimine
· Kliendisuhete kujundamine
· Soovitusindeksi kasutamine
· Aktiivne müük, kliendisuhtlus
· Motivatsioon, enesekindlus ja enesekehtestamine
· Suhtlemisoskused

Koolitusprogrammid on paindlikud ja läbiviimise stiil aktiivne. Otsest loenguvormi või slaididega koolitusi on minimaalselt.
Ettevõtte nimiIMG Koolitus
E-postmats@img.ee
AadressEstonia pst. 1/3, Tallinn, Harju